Tierps Fjärrvärme AB
Box 9
815 21 Tierp
tel. 0293-130 75

Per Jonsson, VD
Claes Sjögren
Hand med pellets

Miljövänlig värme till hushåll, industrier, skolor, sjukhus, handels- och service-företag i Tierp, Karlholm och Örbyhus.

I stället för att alla har en egen värmekälla, kommer färdig värme från en gemensam central.

Det finns många fördelar med fjärrvärme i Tierp!

I panncentralen: Driftsäkert och miljövänligt. Framställs med biobränsle, gasolpannor, oljepannor och elpanna.
Hos dig: Kräver nästan inget underhåll. Tar liten plats i fastigheten. Luktar inte. Ryker inte. Varmt och skönt. Tillförlitligt.

Broschyr om fjärrvärme

Läs mer om vår verksamhet och hur fjärrvärme fungerar (pdf)

Vi söker två fjärrvärmetekniker

Tierps Fjärrvärme AB bedriver fjärrvärmeverksamhet i Tierp, Örbyhus och Karlholm. Värmeproduktionen sker till största delen med biobränslen med flis, pellets och briketter. Vi söker nu två fjärrvärmetekniker till vår verksamhet. Placeringsort är Tierp.
Läs mer här

Fjärrvärmepriset 2016

För år 2016 gäller följande priser: Bränslepris 50,4 öre/kWh exkl. moms (ingen ändring från 2015). Dämpfaktor är 0,89.

Kostnadsjämförelse för olika kundkategorier (pdf)

Reviderad taxa fr.o.m. 2012-04-01

Tierps Fjärrvärme AB antog en reviderad taxa den 2011-12-06. Ändringarna är i huvudsak redaktionella ändringar.
Den reviderade taxan kommer att gälla från och med 2012-04-01. Läs mer under fliken Taxa.

Blankett för ägarbyte

Skriv ut och fyll i denna blankett vid överlåtelse av fastighet med fjärrvärme.

Tidigare nyheter

Vi söker två Fjärrvärmetekniker
Två nya pelletspannor
Fjärrvärmepriset 2015
Fjärrvärmepriset 2014
Kostnadsjämförelse mellan olika kundkategorier (pdf)
Fjärrvärmepriset 2013
Reviderad taxa 2012-04-01
Planerad utbyggnad 2007-2014

Tierps Fjärvärme logga